Grotemarkt beraad
Image default
Bedrijven

Outplacement steeds vaker ingezet bij ontslag

Een langdurige carrière bij een en hetzelfde bedrijf zit er voor steeds minder medewerkers in. Mensen veranderen zelf van baan of er wordt gereorganiseerd, afgeslankt, overgenomen of verlies gemaakt.

En zoals levenspartners kunnen besluiten ieder hun weegs te gaan, zo kunnen ook werkgevers en werknemers besluiten uit elkaar te gaan. In het verleden werd er veelal een goeden handdruk betaald aan de medewerker, meestal in de vorm van een flinke som geld. Tegenwoordig ontvangen medewerkere een bij wet verplichte transitievergoeding en wordt de oplossing vaker gezocht in het begeleiden van de medewerker bij het vinden van een andere baan. Veelal worden medewerkers daarbij geholpen door commerciële outplacementbureaus. Deze bureaus ontstonden in de jaren zeventig in Amerika en hebben via Engeland hun weg gevonden naar Nederland.

Outplacement in Nederland

In Nederland zijn zo’n 200 outplacementbureaus actief. Een aantal grotere en bekendere bureaus worden vertegenwoordigd door OVAL, de brancheorganisatie voor outplacementbureaus. De grootste of bekendste in Nederland zijn Van Ede& Partners, Focus en Werkcontact Outplacement.

Ontslagen of weggesaneerd. Het kan iedereen overkomen. Bij outplacement wordt van mensen gevraagd even te vergeten wat er nu precies is misgelopen in hun werk. Outplacement is een situatie waar mensen min of meer worden losgeweekt uit het verleden en zich weer mogen herinneren wie ze zijn.
Bij outplacement leren cliënten veel over zichzelf. Ze beginnen met een zelfanalyse, afhankelijk van het bureau en de gekozen aanpak kan dat individueel of in een groep. Per individu wordt gerekend op ongeveer 40 uur.
Outplacement moet allereerst herstel van zelfvertrouwen geven want wie zelfvertrouwen uitstraalt ontmoet vertrouwen. Daarnaast komt een analyse van de eigen mogelijkheden en de markt. En echt marktgerichte outplacementbureaus zullen tot slot ook veel aandacht besteden aan het meezoeken naar vacatures, ook wel jobhunting, bemiddeling of vacaturesearch genoemd. Want uiteindelijk gaat het toch om de nieuwe baan. Het vinden van  een nieuwe vacature is dan niet geheel onbelangrijk.

https://www.outplacementverzekering.nl