Grotemarkt beraad
Image default
Bedrijven

CE certificering

De veiligheidseisen op een product

Het is belangrijk dat u als consument, een product in de winkel koopt, ervan uit kunt gaan dat het een veilig product is. Het is een veilig product als het is voorzien van een CE-keurmerk. Dat zijn de meeste producten die verkocht worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het CE-keurmerk geeft aan dat het product van de importeur of fabrikant voldoet aan de veiligheid, gezondheid en milieu die volgens de richtlijnen gesteld worden. Het CE-keurmerk geeft ook aan dat ze vrij mogen worden verhandeld tussen de lidstaten. Alle producten kunnen door het keurmerk beter met elkaar worden vergeleken.

Verantwoordelijkheid voor de CE certificatie

Voor de CE-certificatie is de ondernemer zelf verantwoordelijk. Als ondernemer bent u vrij om te bepalen of uw product aan de gestelde richtlijnen voldoet. U, als ondernemer, mag de keuringen en metingen zelf uitvoeren. Ook kunt u de keuringen en metingen uitbesteden aan bijvoorbeeld de TNO. Dit houdt dus in dat u als producent of importeur de metingen en keuringen zelf mag uitvoeren. Soms moet u een typegoedkeuring hebben, waardoor u gebruik moet maken van een door de overheid voorgeschreven instelling.

De aanvraag CE certificering

Voor de aanvraag CE certificering schrijven sommige richtlijnen voor dat uw product door een erkende instantie getest moet worden. Andere richtlijnen geven aan dat u zelf uw product mag testen aan de hand van de richtlijnen die bekend zijn. Zodra uw product getest is, mag u zelf het CE-keurmerk op het product aanbrengen.

Het CE-keurmerk

Koopt u een product dat is voorzien van een CE-keurmerk, dan weet u zeker dat het voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie. Belangrijk tegenwoordig is ook dat elektrische instrumenten geen storende elektromagnetische stralingen mogen veroorzaken. Wanneer u een elektrisch toestel koopt in Nederland, dan moet het niet alleen het CE-keurmerk hebben, maar ook het Kema keurmerk. Het Kema keurmerk garandeert dat het elektrische toestel voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.

https://www.hmpa.nl/ce-certificering/