Grotemarkt beraad
Image default
Bedrijven

Wanneer wordt destructief of NDO onderzoek toegepast

Als bouwmateriaal moet staal over het algemeen bestand zijn tegen de meest uiteenlopende soorten belastingen. Deze omvatten de volgende soorten belasting zoals buigen, torsie, spanning, impact …

Materialen moeten getest worden

Voor de veiligheid van een constructie, het personeel van een bedrijf of de gebruikers van bepaalde constructies is het belangrijk dat er testen gedaan worden. MCI, een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in materiaalkunde gebruikt daarvoor verschillende methodes. In principe kunnen testmethoden worden onderverdeeld in twee rubrieken: destructief onderzoek en niet-destructief of NDO onderzoek.

Wat is destructief onderzoek

Bij destructief materiaalonderzoek wordt het materiaal beschadigd en kan het onderdeel meestal niet meer worden gebruikt. In het algemeen gebruikt MCI speciaal voor de test voorbereide en gestandaardiseerde materiaalmonsters gebruikt. De destructieve onderzoeksmethodes leveren belangrijke parameters voor de ontwerper om de juiste materiaal- en componentgeometrie te bepalen, afhankelijk van de spanning en belasting. Het bepalen van de componentafmetingen wordt ook wel dimensionering genoemd!

Destructief onderzoek is niet altijd aangewezen

Door de complexiteit en de interactie tussen de verschillende stress- en belastingstoestanden kunnen niet alle eventualiteiten in materiële parameters worden vastgelegd. Dit is altijd problematisch wanneer mensenlevens in gevaar worden gebracht door het falen van componenten. Daarom moeten de veiligheidsrelevante componenten met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd, zoals bijvoorbeeld het geval is bij turbinebladen van vliegtuigmotoren. Het is economisch niet haalbaar om op dit punt destructieve materiaaltests uit te voeren om achteraf vast te stellen dat alles in orde was.

Daarom is er binnen de materiaalkunde ook NDO onderzoek ontwikkeld. Dit betekent dat het eigenlijke onderdeel, als er geen klachten zijn, nog steeds kan worden gebruikt na de test. Zo worden de betreffende turbinebladen bijvoorbeeld niet-destructief geïnspecteerd op scheuren door ultrasoon onderzoek of wervelstroomonderzoek. Non-destructief materiaalonderzoek omvat ook de loutere visuele inspectie of een onderdeel wel of niet uitwendig beschadigd is.

https://www.m-c-i.nl/