Grotemarkt beraad
Image default
Bedrijven

Legionellapreventie

Legionellapreventie door een combinatie van maatregelen

Esstentiële maatregelen

Bij legionellapreventie is het nodig om de groei van algen, protozoën en andere bacterie te voorkomen. Ultrafiltratie, het gebruik van een trilzeef en het voorkomen van corrosie in de leidingen horen bij dit protocol. Om een doorlopende legionellapreventie te bekomen moet een werkprotocol worden opgesteld met een jaarlijks programma van onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten gaan samen met nauwkeurige analyse van de bestaande installatie.

Behandeling in de installaties

Legionellapreventie begint het saneren van de bestaande installatie. Deze saneringen kunnen uitgevoerd worden met producten op basisproducten die 100% biologisch afbreekbaar en zijn niet giftig, zelfs niet bij een overdosis. Door ultrafiltratie is het gebruik van chemische producten niet nodig om steriele stalen te bekomen.

Continue ultrafiltratie

Ultrafiltratie met membranen is al enkele jaren een handige en betrouwbare membraanscheidingstechnologie voor de zuiveringssterilisatie zowel bij de zuivering van afvalwater als bij de productie van drinkwater. Het levert een grote bijdrage bij de legionellapreventie.

In de verschillende toepassingen laten ultrafiltratie membranen de volgende voordelen toe:

  • Soepele werking, zelfs in de aanwezigheid van troebelheidspieken en zwevende deeltjes als die niet vooraf gefilterd zijn door een trilzeef.
  • Modulariteit van het systeem met een minimum aan extra ruimte als een verhoging van het debiet nodig is.
  • Minder of verwaarloosbare afvalproductie.
  • Steriliteit van het geproduceerde water zonder gebruik van ontsmettingsmiddelen.

Dankzij de ervaring die is opgedaan met ultrafiltratie kan het tegenwoordig met absolute betrouwbaarheid gebruikt worden bij zuiveringsinstallaties voor de zuivering van afvalwater dat is voorbehandeld met holle vezel membranen. Het water dat deze zuiveringsfase doorlopen heeft kan zonder gevaar voor de gezondheid hergebruikt worden.

Legionella een aangifteplichtige ziekte. Dit betekent dat wanneer een geval van legionellose wordt gediagnosticeerd, de arts verplicht is dit te melden bij de overheid. Er moet onmiddellijk een onderzoek ingesteld worden naar de oorsprong van de infectie eventuele andere betrokken gevallen moeten zo snel mogelijk opgespoord worden.

https://www.aquadns.nl/