Grotemarkt beraad
Image default
Dienstverlening

Nieuwe kansen voor opleiders en trainers

Momenteel wordt er door toenemende innovatie, nieuwe technologieën en toenemende concurrentie van bedrijven verwacht dat ze zich snel kunnen aanpassen c.q. verbeteren in de markt. Wat er vooral van bedrijven wordt gevraagd is dat ze een lerende organisatie moeten zijn met vooral veel inhouse trainingen als direct trainen op de werkplek. Dit vraagt ook een andere invalshoek van de opleidingsinstituten. Vooral het maatwerk en de kennis van de opleider is hier een belangrijk aandachtspunt in. Overigens zullen bedrijven niet alleen in kennis moeten investeren door trainingen te geven. Ook zal kennisdeling tussen medewerkers een belangrijk aandachtspunt zijn waarbij de lerende organisatie pas optimaal kan functioneren.

Van competentiemanagement naar performancemanagement

Lerende organisaties hebben continue behoefte om de resultaten te spiegelen aan de bedrijfsdoelstellingen en zijn vooral gericht om als team of organisatie resultaten te bereiken. Training is dus ook gericht op organisatiedoelstellingen en de rol van de opleider gaat in deze situaties verder dan alleen een competentie te trainen van een individu. Door de doelstellingen van de organisatie mee te nemen in een collectieve training kunnen gerichte doelen worden nagestreefd. Ook is het belangrijk dat de interactie van alle betrokken cursisten gericht is op de “zelflerende organisatie”. Zelfreflectie en teambelang zijn belangrijke aandachtspunten in de cultuur van de lerende organisatie.

De mogelijkheden voor opleiders en trainers

Als moderne opleiders zich meer willen richten op de wijze waarop de lerende organisatie zal moeten worden begeleid met de juiste trainingsaanpak waarbij de bruikbaarheid van kennis in de praktijk kan worden getoetst. Praktisch met het benodigde maatwerk om vanuit de juiste context te trainen is de toekomst. Niet op het individu maar juist het trainingsaanbod om met elkaar te leren en gericht om direct het resultaat van het bedrijf te verbeteren. Maar vooral ook om leren een lerende organisatie te realiseren.