Grotemarkt beraad
Image default
Zorg

Doe de wkggz-test

Wat is de wkggz?

Per januari 2017 is er een nieuwe wet in werking gesteld. Deze wet heet de wkgzz. Wat het inhoudt is het volgende: Er moet een officiële klachtenregeling procedure ingezet worden die voldoet aan een aantal voorwaarden die we wet (wkggz). Er zijn nog maar een aantal aanbieders die aan de criteria voldoen. Een daarvan is de Stichting Zorggeschil. Controleer hier of je zelf wkggz-proof bent!

Eisen van de wkggz

Er zijn een aantal eisen gesteld aan de wet van de wkggz. Er moet namelijk een overeenkomst schriftelijk ingediend worden bij de aanbieder van zorgverleners waarin de eisen vermeldt worden waaraan de zorgverlener anno 2018 moet voldoen. De reden hiervoor is dat de kwaliteit van de zorg veilig gesteld wordt. Er worden een aantal criteria gesteld voor het vervullen van de wkgzz. Er dient namelijk in kader van klachtendiensten een sfeer te heersen waarbij je laagdrempelig klachten kunt indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Er worden vier pijlers gehanteerd voor het beoordelen van goede zorg. Deze zijn: Veiligheid, doeltreffendheid, doelmatigheid en cliëntgerichtheid. Er moet ook een calamiteiten plan opgesteld zijn waarbij een meldplicht lgz gehanteerd wordt.

De VIM, oftewel veilig incidenten melden, moet goed geregeld zijn. Dit maakt het gemakkelijk om een incident te vermelden binnen de organisatie. Bij het vermelden wordt gebruik gemaakt van bepaalde ‘meldcodes’. Dit zorgt voor een goede registratie van de incidenten. Er moet een ‘background check’ gedaan worden naar het personeel. Dit houdt in dat elk personeel lid een verklaring omtrent goed gedrag (de VOG) moet hebben ingediend, en het personeelslid moet een goed verleden hebben zonder in aanraking gekomen te zijn met politie of justitie.

Bent u nou geïnteresseerd neem dan even een kijkje op de website van Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl) in het meer te weten komen over de wkggz en de zorginstellingen die hieraan voldoen? Klik dan op de link hierboven!