Grotemarkt beraad
Image default
Rechten

Juridische bijstand bij letselschade in Rotterdam of letselschade in Amsterdam

Als u letselschade in Rotterdam of letselschade in Amsterdam heeft opgelopen, is het verstandig om een letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Samen met een expert kunt u de claim bij de verzekeraar melden, en het smartengeld vergoed krijgen waar u recht op heeft. Want hoe weet u precies hoeveel schade – financieel en/of emotioneel – u heeft geleden? En hoe kunt u toetsen of het aanbod van de verzekeraar redelijk is? Een van de medewerkers van Trias Legal helpt u daar graag bij.

Letselschade in Rotterdam of letselschade in Amsterdam claimen

Bij een ongeval of ongeluk bekijkt de verzekeraar op basis van uw claim of u recht heeft op vergoeding. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten schade: materiële en immateriële schade. Wat houdt dat in?

Financiële schade vanwege een ongeval

Heeft u een medisch ongeval, een verkeersongeluk of een ander soort ongeval meegemaakt, dan zijn daar bijna altijd kosten aan verbonden. Medische kosten bijvoorbeeld, of schade aan uw eigendom. In de terminologie van verzekeraars wordt dit ‘materiële schade’ genoemd. Vaak bent u voor deze vorm van schade verzekerd.

Vergoeding van immateriële schade

Financiële of materiële schade is niet de enige vorm van letselschade die u kan ondervinden. Een ongeval of ongeluk kan u ook schade berokkenen die minder makkelijk meetbaar is. Denk bijvoorbeeld aan psychische stress, of een trauma dat u overhoudt aan een ongeval. Ook voor deze immateriële vorm van schade bent u gelukkig verzekerd bij de specialist in het oplossen van letselschade in Amsterdam en Rotterdam.

Dien een volledige claim in

Bij letselschade in Amsterdam of letselschade in Rotterdam kan een letselschadeadvocaat u helpen om een claim in te dienen. Een expert weet precies waar u recht op heeft, wie u aansprakelijk kunt stellen en wat een fatsoenlijke schadevergoeding is voor uw situatie. Ze helpen u om het aanbod van de verzekeraar te polsen, en staan u bij als u dit bedrag te laag vindt.