Grotemarkt beraad
Image default
Aanbiedingen

De nieuwe betaaltermijn: maak slim gebruik van de nieuwe wetgeving!

Het hanteren van betaaltermijnen in het bedrijfsleven is van groot belang voor het behoud van een goede financiële positie. Vooral voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB-bedrijven) kan het afdwingen van lange betaaltermijnen door grote ondernemingen leiden tot financiële problemen. Gelukkig is er sinds 1 juli 2022 in Nederland een wetgeving van kracht die ervoor zorgt dat grote ondernemingen maximaal 30 dagen mogen hanteren voor het betalen van (kleine) leveranciers. In dit blog artikel gaan we in op het moment 

Maar wat gebeurt er als een factuur niet tijdig betaald wordt, ongeacht de betaaltermijn die is afgesproken? Het is belangrijk om op een gepaste manier te handelen in deze situatie, om te voorkomen dat het vertrouwen in de zakelijke relatie beschadigd raakt en om de financiële positie van je bedrijf te beschermen.

De vriendelijke herinnering

Een eerste stap die vaak genomen wordt als een factuur niet tijdig betaald is, is het sturen van een betalingsherinnering. Dit is een vriendelijk verzoek om de openstaande factuur alsnog te betalen, en kan helpen om te voorkomen dat de klant de factuur over het hoofd heeft gezien of dat er een andere reden is waarom de factuur nog niet betaald is. Het is belangrijk om in de betalingsherinnering een termijn te noemen waarbinnen de factuur alsnog betaald moet worden, zoals bijvoorbeeld 7 of 14 dagen na dagtekening van de herinnering.

Streng doch rechtvaardig 

Als de betaling na het sturen van de betalingsherinnering nog steeds niet voldaan is, kan de volgende stap zijn het sturen van een laatste aanmaning, ook wel bekend als een 14 dagen brief of WIK brief. Deze brief moet aan bepaalde juridische eisen voldoen om de volgende stap, het versturen van een officiële incassobrief, mogelijk te maken. In de laatste aanmaning worden de debiteuren gewaarschuwd voor de mogelijke consequenties van het niet-betalen, zoals het verhogen van de vordering met wettelijke incassokosten. Het is belangrijk om in de laatste aanmaning ook een termijn te noemen waarbinnen de betaling alsnog voldaan moet zijn, bijvoorbeeld 14 dagen na dagtekening van de brief.

https://betaaltermijn.nl