Grotemarkt beraad
Image default
Relatie

Beneficiair aanvaarden

Om te beginnen, wat is beneficiair aanvaarden nou eigenlijk? Het beneficiair aanvaarden van een erfenis geeft bescherming voor een erfgenaam. Omdat hij/zij niet voor schulden van de overledene aansprakelijk is. Beneficiaire aanvaarding is dus veilig, maar het betekent wel dat je de formele, wettelijke ‘vereffeningsprocedure’ moet volgen.

 

Vereffening: wie mag er handelen namens de erfgenamen?

Alle erfgenamen van de nalatenschap dragen de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling. Het volgen van de vereffingsprocedure vergt deskundigheid. Het is daarom handig om hiervoor een adviseur erbij te vragen, zodat deze de afwikkeling verzorgen. Dit kan handig zijn voor het hele beneficiair aarvaardingsproces.

Het stappenplan

  • Boedelbescrijving opmaken

Van de nalatenschap wordt met spoed een beschrijving gemaakt, waarin de schulden in voorlopige staat worden opgenomen.

  • Boedelbeschrijving ter inzage leggen

De boedelbeschrijving dient de vereffenaar ter inzake bij de griffie van de rechtbank te deponeren. Zo kunnen de belanghebbende schuldeisers de beschrijving inzien.

Wanneer een boedelbeschrijving is gemaakt, daarna zal het duidelijk zijn of de nalatenschap een positief of een negatief saldo kent. Van groot belang is de mededelingsplicht aan de kartonrechter in het geval dat de nalatenschap negatief is. Als het blijkt dat de schulden van de beneficiair aanvaarde naltenschap de voordelen overtreffen, dan bestaat de verplichting om dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de kartonrechter. De kartonrechter kan ik dit geval verdere instructies geven.

  • Oproepen schuldeisers

De wettelijke vereffening heeft als doel dat de schuldeisers van de nalatenschap op geordende wijze worden behandelt. Als er vervolgens nog wat overblijft, dan mogen de erfgenamen dat onderling verdelen. De vereffenaar dient de bekende schuldeisers per brief persoonlijk op te roepen. Dit houdt in dat de schuldeisers op de hoogte worden gesteld van het overlijden van de erflater (hun schuldenaar) en dat zij aan de vereffenaar moeten melden wat ze te vorderen hebben.

 

https://www.i-executeur.nl/beneficiair