Grotemarkt beraad
Image default
MKB

Zo werkt de VOG aanvraag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is in wezen een document dat bevestigt dat een werknemer de vastgestelde regels heeft gevolgd die in de gedragscode zijn uiteengezet. Een dergelijke verklaring vormt een bindend juridisch precedent dat aanvaardbaar gedrag in elk soort werkomgeving regelt. Het document beschrijft de principes en verwachtingen van alle medewerkers en is wettelijk verplicht als arbeidsvoorwaarde. Een persoon kan niet als arbeidsgeschikt worden beschouwd als hij niet over een verklaring omtrent het gedrag beschikt.

Waarom vragen bedrijven een VOG?

Er zijn twee soorten gedragscodes voor de Verklaring Omtrent Gedrag: de ene is voor algemene zaken en de andere is voor branchespecifieke kwesties. Een code voor boekhoudmedewerkers zou bijvoorbeeld betrekking hebben op zaken als boekhoudkundige gegevens, financiële rapportage, controleactiviteiten en interactie met klanten.

Een andere code kan van toepassing zijn op onderwijzend personeel, personeel opleiden of omgaan met klanten. Werkgevers zijn niet verplicht om een ​​verklaring omtrent het gedrag aan werknemers aan te vragen, maar het kan wel een extra bescherming bieden voor zowel het bedrijf als zijn werknemers. Dit is met name het geval wanneer het gedrag waarschijnlijk een effect zal hebben op de manier waarop een klant of klant het bedrijf ziet, bijvoorbeeld een strikte code die roken op de werkvloer verbiedt, zou veel potentiële klanten waarschijnlijk ervan weerhouden te sollicteren.

Elk verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet worden opgesteld en onderhouden in overeenstemming met de Nederlandse arbeidswetgeving. Dit betekent dat alle medewerkers op de hoogte moeten zijn van de Gedragscode en zich bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheden jegens deze. Als van een persoon wordt verwacht dat hij een code overtreedt, kunnen er disciplinaire maatregelen worden genomen. Om deze reden helpt een gedragscertificaat werkgevers om hun risico te beheersen en zichzelf en hun personeel te beschermen tegen aansprakelijkheid.

Elk document moet door de werknemer worden ondertekend om te bewijzen dat de werknemer de voorwaarden van de gedragscode heeft gelezen en begrepen. Mondelinge of schriftelijke mededelingen naast de daadwerkelijke handtekening moeten worden bewaard. Als een werknemer een code overtreedt, is hij verplicht dit aan de werkgever te melden en dit is meestal het einde van het dienstverband van die werknemer.

Als een persoon echter niet op de hoogte is van een code en blijft werken, kan de werkgever overwegen om verder te bezuinigen op het personeel. Dit komt doordat werknemers die op de hoogte zijn van een gedragscode, minder snel geneigd zijn om deel te nemen aan activiteiten die deze zouden kunnen schenden.

Een verklaring van gedrag is om een ​​aantal redenen belangrijk. Als een werknemer bijvoorbeeld van zijn baan wordt geschorst vanwege een overtreding van de gedragscode, toont het certificaat aan of de werkgever op de hoogte was van het gedrag en niets heeft gedaan om het te stoppen. Ten tweede bevestigt het dat de werknemer in kwestie inderdaad van plan was de Gedragscode te overtreden.

Ten slotte zal het aantonen dat de werknemer redelijke stappen heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat zijn acties niet in strijd zijn met de Gedragscode. Het gedragscertificaat is ook belangrijk als bewijs van de verantwoordelijkheid van een bedrijf jegens andere werknemers en ook van de integriteit van een bedrijf, mocht er iets misgaan op de werkplek.

Hoe werkt een VOG aanvraag?

VOG aavragen kan op verschillende manierne, bijvoorbeeld door uw werkgever of door de organisatie die de VOG van u nodig heeft. Zij kunnen de aanvraag voor u indienen, dat kan zowel digitaal of schriftelijk. Het is van groot belang dat u dit met uw werkgever bespreekt.

Bent u een vrijwilliger? Dan kunt u uw VOG vaak gratis aanvragen. Dat kan door op deze link te klikken.

Hoe kan ik zo snel mogelijk mijn VOG aanvragen?

Op het internet zijn er partijen die voor u de VOG aanvraag snel kunnen klaarzetten, dat bespaart u tijd en onnodige kosten. U hoeft namelijk geen afspraak te maken bij de gemeente, wij van Grotemarktberaad raden u dit aan – klik hier om uw VOG aanvragen te starten.