Grotemarkt beraad
Image default
Onderwijs

Wat leer je tijdens een opleiding mediation?

Wat leer je tijdens een opleiding mediation?

Ben jij een uitstekende probleemoplosser die graag bemiddelt tijdens conflicten? Dan is een opleiding mediation mogelijk wat voor jou. Maar om van mediation je beroep van te kunnen maken, dien je wel een aantal vaardigheden te ontwikkelen. In dit artikel ontdek je welke dat zijn en hoe je dat kunt aanpakken.

Als je een opleiding mediation overweegt, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat bemiddelaars doen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast is het handig om te weten hoe je bemiddelaar kunt worden en welke soorten opleidingen je zoal kunt volgen. Hieronder vind je alle info die je nodig hebt om tot een weloverwogen besluit te komen.

Wat doet een bemiddelaar?

Een bemiddelaar of mediator helpt mensen die betrokken zijn bij een geschil tot een oplossing te komen zonder naar de rechter te hoeven stappen. Een goede bemiddelaar is een creatieve probleemoplosser die graag met mensen werkt en goed kan luisteren. Door de aard van hun werk moeten bemiddelaars discreet kunnen omgaan met gevoelige informatie over cliënten. Bemiddelaars hebben ook sterke vaardigheden nodig op het gebied van besluitvorming en kritisch redeneren.

Wat is mediation?

Mediation kan ruziënde partijen inschikkelijk houden, kostbare proceskosten voorkomen en overbelaste rechtbanken ontlasten. Afreizen naar neutrale bemiddelingsplaatsen is soms vereist. Bemiddelaars kunnen werken met individuen, gezinnen, overheidsinstanties of bedrijven en kunnen bijvoorbeeld optreden als bemiddelaar tussen bedrijven en werknemers. 

Deelname aan bemiddeling is vrijwillig voor de partijen die bij het geschil betrokken zijn. Hoewel bemiddelaars suggesties kunnen doen over manieren om geschillen op te lossen, is hun advies niet juridisch bindend. 

Veel banen als bemiddelaar zijn deeltijdsposities. Als je voltijd wil werken, zul je misschien andere soorten werk moeten nastreven.

Hoe word je bemiddelaar?

Je kunt verschillende wegen bewandelen om mediator te worden, maar meestal zijn het voltooien van een bacheloropleiding en een formele opleiding mediation hier onderdeel van. Je kunt een twee- of vierjarig programma aan een hogeschool of universiteit volgen, maar dit is niet noodzakelijk voor een loopbaan in mediation. In sommige gevallen zijn een certificaat van een bemiddelingscursus en een vertrouwelijkheidsovereenkomst genoeg. Er zijn zelfs online cursussen beschikbaar waarmee je een gecertificeerde mediator kunt worden na het volgen van een 40 uur durende training. In sommige gevallen is geavanceerde opleiding en certificering of licentie nodig. 

De meeste mediation-opleidingen omvatten training in onderhandelingstechnieken, actief luisteren, conflictmanagement, en het interpreteren van lichaamstaal. Wil jij een opleiding mediation volgen? Dit zijn de stappen die je kunt zetten om een professionele bemiddelaar te worden:

  1. Behaal een bachelordiploma in een relevant vakgebied
  2. Volg een rechtenstudie of voltooi een master
  3. Volg een formele mediation-opleiding 
  4. Behaal verplichte en/of vrijwillige certificering 
  5. Neem deel aan evenementen in de sector

Stap 1: Volg een bachelor in mediation of rechten of kies een HR-opleiding

Hoewel het niet voor elk type bemiddeling vereist is, volgen bemiddelaars meestal eerst een bachelorprogramma, vooral wanneer zij een juridische bemiddelaarscarrière willen beginnen. Een HR-opleiding is ook relevant, zeker wanneer je wilt bemiddelen in arbeidsconflicten. Mediation-programma’s, met inbegrip van conflict- of geschillenbeslechting, zijn ook beschikbaar op sommige universiteiten. Deze programma’s omvatten veelal training in interpersoonlijke communicatie, psychologie en onderhandelingsstrategieën. Je kunt ook een certificaat in mediation behalen naast een bachelordiploma in een andere discipline. 

Stap 2: Behaal een masterdiploma of ga voor een rechtenstudie

De opleidingseisen om mediator te worden, variëren afhankelijk van de werksetting en je specialiteit. Sommige bemiddelaars zijn advocaten, terwijl anderen een master of postdoctoraal certificaat hebben in geschillenbeslechting, conflictoplossing of mediation. Sommige masters, met name in het bedrijfsleven of de psychologie, bieden een specialisatie in geschillenbeslechting. Aspirant-advocaten moeten een driejarige rechtenstudie volgen na het behalen van een vierjarige bachelor.

Stap 3: Voltooi een opleiding mediation 

Diverse onderwijsinstellingen, mediation-verenigingen, en commerciële mediation-centra bieden mediation opleidingen aan. Deze opleidingsprogramma’s kunnen een paar dagen tot meerdere weken duren en zijn online, klassikaal of thuis worden gevolgd. Cursuswerk omvat vaak onderhandelingsvaardigheden, onderzoekstechnieken, communicatie-, en diversiteitstraining.

Als afgestudeerde aan de universiteit kun je ook overwegen een postdoctoraal programma in bemiddeling te volgen. Deze programma’s vereisen over het algemeen 12 studiepunten, waarvan drie of meer een stage of praktijkervaring kunnen omvatten. Aanvragers kunnen meestal een specialisatie kiezen, zoals organisatorische conflicten of familierelaties.

Stap 4: Word gecertificeerd of gelicentieerd als mediator

De overheid, provincies, gemeenten, organisaties en bedrijven stellen verschillende eisen aan bemiddelaars. Sommige vereisen professionele of staatscertificering, terwijl andere een licentie vereisen. Provincies en gemeenten hebben vaak hun eigen accreditatienormen of -programma’s voor bemiddelaars. Vereisten voor een certificering of vergunning kunnen het voltooien van een goedgekeurde mediation-opleiding zijn of het opdoen en kunnen aantonen van ervaring.

Stap 5: Ga naar evenementen in de branche

Er worden regelmatig conferenties georganiseerd door organisaties die professionals en andere geïnteresseerden informeren over conflictoplossing. Professionals kunnen ook overwegen om lid te worden van een brancheorganisatie die leden vaak kortingen biedt voor dergelijke evenementen en toegang tot publicaties over de sector en vacatures.

Wat leer je tijdens een opleiding mediation?

Als mediator dien je over diverse complexe vaardigheden te beschikken om partijen bij elkaar te brengen en hen te helpen hun eigen oplossingen te formuleren voor uitdagende geschillen. Hieronder vind je enkele skills die je nodig hebt om succesvol te zijn en die je vaak leert tijdens een opleiding mediation.

1. Transparantie tot stand brengen

Bemiddelaars mogen er nooit van uitgaan dat cliënten het bemiddelingsproces volledig begrijpen. Het is van cruciaal belang de partijen te informeren over alle fasen van het bemiddelingsproces, wat er van hen wordt verwacht, welk gedrag niet wordt getolereerd en hoe het resultaat zal worden gepresenteerd. 

2. Neutraliteit behouden

Als bemiddelaar zul je niet als geloofwaardig of professioneel worden beschouwd als je je neutraliteit laat varen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want in de kern is iedereen onderhevig aan emoties en meningen. 

3. Emoties beheersen

Het bewaren van neutraliteit hangt nauw samen met het leren beheersen van emoties. Zonder zelfbeheersing kan de bemiddelaar zijn ware gevoelens over een kwestie of deelnemer onthullen, waardoor zijn geloofwaardigheid (en capaciteiten) als objectieve bemiddelaar worden ondermijnd. 

4. Vertrouwen opbouwen

Het kan een uitdaging zijn om met elke deelnemer een goede verstandhouding op te bouwen en tegelijk de schijn van totale neutraliteit op te houden. Bemiddelaars dienen erop te letten dat zij aan elke deelnemer evenveel aandacht en ontvankelijkheid schenken, zodat het niet lijkt alsof zij een “favoriet” hebben. 

5. Samenwerking versterken

De bemiddelaar is niet degene die beslist over de uitkomst van een geschil. De deelnemers moeten samenwerken om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Het vermogen om samenwerking te vergemakkelijken en tegengestelde partijen samen te brengen is hét kenmerk van een effectieve mediator. 

De bemiddelaar treedt op als gids en facilitator en helpt beide partijen communiceren en onderhandelen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dit proces vereist diverse tactieken, waaronder het aanmoedigen van volledige openheid, het focussen op positieve resultaten, en beide partijen eraan helpen herinneren dat ze hebben afgesproken om samen te werken in dit proces. Andere voorbeelden van vaardigheden die je zult leren tijdens een mediation opleiding, zijn dan ook luistervaardigheden, gezamenlijke doelen vaststellen en hierop aansturen, en time management skills.

Trends in mediation opleidingen

Een belangrijke trend in mediation-opleidingen is dat het aanbod steeds uitgebreider wordt met meer kortere opleidingen en trainingen. De gemiddelde prijs van een mediation-opleiding volgens de Springest Trends is 1375 euro en duurt 8 dagen. Meer dan een derde van de opleidingen vind je echter onder de 500 euro en duurt maximaal 1 dag.

De volgende aanbieders van mediation-opleidingen worden goed beoordeeld op Springest:

  • Conflictbemiddeling Nederland
  • Caleidoscoop
  • ICM
  • AMV-Opleidingen
  • Match-it Opleidingen

Hieronder vind je enkele statististieken over de mediation-opleidingen die op Springest worden geboekt:

https://www.springest.nl

Gerelateerde artikelen

Online en Hybride workshops

The Square Mile zakelijke taalcursus

In de avond of overdag een interieur opleiding op het MBO volgen